Starost klavira u većini slučajeva je jednostavno odrediti. No postoje i slučajevi gdje su podaci o proizvođaču tijekom vremena izgubljeni. Starost se onda može odrediti tek približno.