Nekad moćni europski proizvođači našli su se pred (ne)premostivim preprekama. Znanje, tradicija, slava domovine klavira polagano tamni. Seli li “klavir” na istok?.